Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 101

L. p.

Skan
petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacje dotyczące przebiegu postępowania, zasięganie opinii, przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja

28.03.2019 r.

Renata Sutor

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi

2

Petycja

29.05.2019

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi

3

Petycja

07.06.2019

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan
odpowiedzi

4

Petycja

18.06.2019

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedziSkan odpowiedzi

5

Petycja

21.08.2019

CASUS NOSTER
Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi 

Skan odpowiedzi

6

Petycja

15.10.2019

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Publikacja petycji na stronie internetowej

 Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Witko
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-04-01

  Ilość odwiedzin: 151256