Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 86

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) wójt co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport  o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad raportem o stanie gminy  głos mogą zabierać mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do przewodniczącego rady.

Stosownie do art. 28aa ust. 8 w/w ustawy "zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia." Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Pawłosiów odbędzie się 25 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 24 czerwca 2019 r. w godz. od 7.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, w sekretariacie, pokój 212 (II piętro). 

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest także w sekretariacie Urzędu Gminy Pawłosiów.Osoba odpowiedzialna za treść: Bożena Sierpińska
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-05-31

  Ilość odwiedzin: 153155