Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-09-30
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 30.09.2013 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 na działkach o nr ew. gr. 69/117 i 69/182 położonych w miejscowości Maleniska, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2013-09-30
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 50122