Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2044

Wójt Gminy Pawłosiów

ogłasza nabór na nowo utworzone stanowisko pracy:

Główny specjalista do spraw budownictwa i inwestycji w referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Pawłosiów

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

5. Wykształcenie wyższe,

6. Minimum 5 - letni staż pracy (w tym, co najmniej 2 lata w administracji publicznej),

7. Posiadanie uprawnień budowlanych,

8. Znajomość przepisów ustawy prawa budowlanego,

9. Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,

2. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Praktyczna znajomość przebiegu procesu inwestycyjnego,

2. Doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji lub nadzorem,

3. Znajomość zagadnień rozliczania i kosztorysowania,

4. Umiejętność analizy dokumentacji technicznej,

5. Umiejętność przygotowywania umów z wykonawcami,

6. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym,

7. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

8. Sprawna organizacja pracy, samodzielność, komunikatywność, rzetelność, terminowość, zdyscyplinowanie i zaangażowanie,

9. Umiejętność obsługi komputera, aplikacji biurowych, programy CAD,

10. Prawo jazdy kat. B.

 

 

Szczegóły w załączniku:Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Tomaszewska
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2011-03-08

  Ilość odwiedzin: 151315