Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 402

L. p.

Skan 
petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacje dotyczące przebiegu postępowania, zasięganie opinii, przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja

13.02.2017 r.

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi

2

Petycja

01.09.2017 r.

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi


Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Witko
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2017-02-20

  Ilość odwiedzin: 153154