Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 1
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-03-05
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 05.03.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gr. 119/116, 119/137, 119/140, 119/110, 119/147, 119/106, 119/123, 119/122, 119/31, 119/124, 119/121, 119/30, 119/29, 119/233, 119/232, 119/90, 119/101, 119/27, 119/54, 119/236, 119/23, 119/105, 119/24, 119/25, 119/154, 119/153, 119/246,119/168, 119/26 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia i budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 119/237, 119/236, 119/23, 119/105, 119/24, 119/25, 119/154, 119/153, 119/168, 119/26, 119/116, 119/137, 119/140, 119/110,119/147, 119/106, 119/123, 119/122, 119/31, 119/124, 119/121, 119/30, 119/29, 119/233, 119/232, 119/90, 119/101, 119/27, 119/246 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gm. Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-03-05
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 151299