Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 654

OPINIA

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu, działając na podstawie:

- art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jednolity tekst Dz.U. z 2006r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.),

- art. 64 ust.3, 4; art. 78 ust. 1 pkt. 2; art. 173 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.),

§ 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie

określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia

do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r Nr 257, poz. 2573

z późn. zm.),

po zapoznaniu się z zapytaniem Wójta Gminy Pawłosiów z dnia 24.09.2010 r. znak: 7624/4/10 o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa dróg gminnych i ścieżek rowerowych m. Pawłosiów

wyraża opinię, że :

nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia p.n.: Budowa dróg gminnych i ścieżek rowerowych m. Pawłosiów

 

Szczegóły w załączniku:Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2010-10-08


Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 145507