Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 892

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zra.) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Boya - Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, w imieniu którego występuje P. Bartosz Ochociński SEKA S.A.ODDZIAŁ RZESZÓW, ul. Partyzantów la, 35-242 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 880 Jarosław -Pruchnik km 0+000 - 16+776", realizowanego w części na terenach zamkniętych;

 

Szczegóły w załączniku:Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2010-11-03

  Ilość odwiedzin: 145508