Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 885

NFORMACJA

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje, że w dniu 16.11.2010 r., na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie tłoczni gazu na Kopalni Gazu Ziemnego Mirocin, w miejscowości Cieszacin Mały, gmina Pawłosiów na działce nr ew. gr. 527/8.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

 

Szczegóły w załączniku:Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2010-11-16

  Ilość odwiedzin: 145502