Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 2562

Wójt Gminy Pawłosiów

ogłasza nabór na nowo utworzone stanowisko pracy:

Główny specjalista do spraw budownictwa i inwestycji w referacie Geodezji, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Pawłosiów

Wymiar czasu pracy: pełny etat

1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

5. Wykształcenie wyższe techniczne o specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na w/w stanowisku,

6. Minimum 5 - letni staż pracy (w tym, co najmniej 2 lata w administracji publicznej),

7. Doświadczenie zawodowe związane z realizacją inwestycji lub nadzorem,

8. Posiadanie uprawnień budowlanych,

9. Umiejętność obsługi komputera, aplikacji biurowych, programy CAD,

10. Znajomość przepisów ustawy prawa budowlanego,

11. Znajomość przepisów ustawy o drogach publicznych,

Szczegóły w załączniku:Osoba odpowiedzialna za treść: Joanna Tomaszewska
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2011-02-08

  Ilość odwiedzin: 145456