Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 694
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuje, że w dniu 11.04.2013 r., na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wierzbna, gmina Pawłosiów na działkach o nr ew. gr. 248/1, 240/1, 240/2,241/10,241/11,239/2.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-04-11

  Ilość odwiedzin: 152543