Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 252

L. p.

Skan
petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacje dotyczące przebiegu postępowania, zasięganie opinii, przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja

22.05.2018 r.

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Publikacja petycji na stronie internetowej


Skan odpowiedzi

2

Petycja

21.08.2018 r.

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi

3

Petycja

13.09.2018 r.

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

S4E S.A.

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi

4

Petycja

08.11.2018 r.

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

 

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedziOsoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Witko
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2018-05-25

  Ilość odwiedzin: 152261