Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 15

L. p.

Skan
petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacje dotyczące przebiegu postępowania, zasięganie opinii, przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja

28.03.2019 r.

Renata Sutor

Publikacja petycji na stronie internetowej
Osoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Witko
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-04-01

  Ilość odwiedzin: 98313