Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
Liczba odwiedzin kategorii: 50

L. p.

Skan
petycji

Data złożenia

Imię i Nazwisko/ Nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja

Informacje dotyczące przebiegu postępowania, zasięganie opinii, przewidywany termin załatwienia sprawy

Sposób załatwienia petycji

1

Petycja

28.03.2019 r.

Renata Sutor

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi

2

Petycja

29.05.2019

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

Publikacja petycji na stronie internetowej

 

3

Petycja

07.06.2019

Szulc-Efekt
Sp. z o. o.

Publikacja petycji na stronie internetowej

 

4

Petycja

18.06.2019

Brak zgody na udostępnienie danych osobowych

Publikacja petycji na stronie internetowej

Skan odpowiedzi

Skan odpowiedziOsoba odpowiedzialna za treść: Grzegorz Witko
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2019-04-01

  Ilość odwiedzin: 121827