Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

Petycje podstawa prawna

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r., poz. 1195 z późn. zm.).

Kto może złożyć petycję

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Przedmiot petycji

Petycja może być złożona w interesie:

1) publicznym;
2) podmiotu wnoszącego petycję;
3) podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

W jakiej formie można wnieść petycję

Petycję można kierować do Urzędu Gminy Pawłosiów w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres:

Urząd Gminy Pawłosiów
Pawłosiów 88
37 - 500 Jarosław

albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie ePUAP: UG_PAWLOSIOW/skrytka

lub na adres poczty elektronicznej: ug_pawlosiow@pro.onet.pl

na fax Urzędu: 16 622 02 48

Petycję można również złożyć osobiście w Sekretariackie Urzędu Gminy Pawłosiów, II piętro, pokój nr 212 w godzinach pracy Urzędu.


 Nazwa pozycji Data
Petycje kierowane do Rady Gminy Pawłosiów w 2016 r. 2017-06-29
Petycje kierowane do Wójta Gminy Pawłosiów w 2016 r. 2017-06-29
Petycje kierowane do Rady Gminy Pawłosiów w 2017 r. 2018-06-15
Petycje kierowane do Wójta Gminy Pawłosiów w 2017 r. 2018-06-25
Petycje kierowane do Rady Gminy Pawłosiów w 2018 r. 2019-06-26
Petycje kierowane do Wójta Gminy Pawłosiów w 2018 r. 2019-06-26
Petycje kierowane do Rady Gminy Pawłosiów w 2019 r. 2020-06-24
Petycje kierowane do Wójta Gminy Pawłosiów w 2019 r. 2020-06-30

  Ilość odwiedzin: 17451