Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-08-05
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 5.08.2013 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV z szafami kablowymi na działkach o nr ew. gr. 23, 534, 499/4, 499/76, 499/75, 499/77, 536/7, 496/34, 496/33
położonych w miejscowości Wierzbna, obręb ewidencyjny Wierzbna, gmina Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:

Data publikacji 2013-08-05
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132700