Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2013-09-12
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 12.09.2013 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie kablowej linii elektroenergetycznej o napięciu 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 668/10, 1036/1, 682/56, 682/85, 682/84, 682/30, 682/36, 682/53, 682/99, 682/97, 682/92, 682/8, 682/16, 682/15, 682/105, 682/104, 682/103 położonych w miejscowości Pawłosiów, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gmina Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2013-09-12
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131510