Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-02-14
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 13.02.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że w dniu 04.02.2014 r. zostało wszczęte na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach o nr ew. gr. 16/1, 16/2, 276/5, 173/3, 173/2, 181/4, 181/6, 181/7, 181/8, 284/1, 182/5, 182/4, 182/1, 186/5, 186/6, 187/6, 187/5, 187/8, 197/4, 198/1, 198/6, 201/3, 201/4, 201/2, 201/1, 202/1, 202/2, 205/4, 205/1, 206/5, 206/2, 206/6 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk i budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 181/4,181/7, 181/8, 284/1,182/5,182/4, 182/1, 282/2,186/5, 186/6,187/5,187/6, 187/8, 197/4, 198/1, 198/6, 201/3, 201/4, 201/2, 201/1, 202/1, 202/2, 205/4, 205/1, 206/5, 206/2, 206/6 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk, gm. Pawłosiów.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 kp.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-02-14
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132666