Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-03-26
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 26.03.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów


zawiadamia

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. gr. 164/13, 162/1,162/7,1008,199/2
położonych w miejscowości Pawłosiów, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-03-26
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141978