Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-04-09
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 9.04.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV zasilanej ze stacji transformatorowej 15/0,4 kV Ożańsk 1 oraz części linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej Ożańsk 5 na działkach o nr ew. gr. 174/4, 285/4, 173/1, 282/1, 172/2, 285/3, 276/4, 172/1, 304, 160/35,160/16, 160/14, 160/15, 15/1, 15/2, 301,10, 9, 7, 8, 6/2, 6/1, 29/1, 29/2, 21/10, 21/8,21/12, 21/13,157/22,157/21,21/6,157/17,157/19,21/11,21/9, 27/1, 27/2, 294/1,30/4, 31/4, 28, 34, 33, 31/3, 30/3, 31/1, 30/1, 32/1,144/4, 37, 40/1, 336, 40/2, 40/3, 330, 299, 335, 38,35,32/2, 20/1,157/18 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk, gmina Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-04-09
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129814