Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-06-09
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 9.06.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ew. gr. 726, 379/88, 379/90, 379/100, 379/79, 379/78, 727/1, 360/11, 360/6, 360/4, 360/3 położonych w miejscowości Cieszacin Wielki, obręb ewidencyjny Cieszacin Wielki, gm. Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-06-09
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132669