Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-07-24
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 24.07.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,

że przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
budowie stacji transformatorowej wnętrzowej 15/0,4 kV Widna Góra 4 wraz z ustaleniem zasad i warunków podziału działki, na działce nr ew. gr. 25/286 położonej w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów, budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych średniego napięcia 15 kV na działkach o nr ew. gr. 25/21, 25/284, 25/286 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów oraz na działkach o nr ew. gr. 1911/2, 1907, 1757, 1973/4 położonych w mieście Jarosław, obręb ewidencyjny nr 5,
budowie linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych niskiego napięcia 0,4 kV na działkach o nr ew. gr. 25/286, 25/839, 25/842, 25/841 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Pawłosiów pok. 109 z całością akt dotyczących przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. W tym terminie można również wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-07-24
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141917