Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-10-29
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Ogłoszenie z dnia 29.10.2014 r.
Opis
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 poz. 1059 z późn. zm.)

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pawłosiow na lata 2014-2029" w dniach od 29.10.2014 do 28.11.2014 w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiow w godz. od 700 do 1500, pokój nr 109.
Zgodnie z art. 19 ust. 7 ustawy prawo energetyczne osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do ww. projektu założeń.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-10-29
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 132592