Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2014-12-17
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 17.12.2014 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.12.2014 r., na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Spółka Akcyjna w Warszawie - Oddział w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok w imieniu której działa pełnomocnik Pan Mieczysław Jakiel, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa instalacji osuszania na OZG Mirocin - KGZ Jodłówka" zlokalizowanego na terenie miejscowości: Cieszacin Mały i Ożańsk, gmina Pawłosiów.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2014-12-17
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141886