Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA
 


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-01-09
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 09.01.2015 r.
Opis

OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,


że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach o nr ew. gr. 682/3, 703/15, 682/49, 715/28, 715/27, 715/26, 703/12, 715/25, 703/5 położonych w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów. W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, pok. 109, w godzinach pracy urzędu.


Szczegóły w załączniku:


Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129747