Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-03-27
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 27.03.2015 r.
Opis
OBWIESZCZENIE
 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 27.03.2015 r., na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi Nr 1825R w miejscowości Wierzbna w km 0+000 - 1+800" zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 1615 i 1616, obręb Wierzbna, gm. Pawłosiów.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2015-03-27
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131568