Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-06-17
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 17.06.2015 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia
że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 40 na działkach o nr ew. gr. 397, 393, 793, 246, 241 położonych w miejscowości Ożańsk, obręb ewidencyjny Ożańsk, gmina Pawłosiów.
W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, pok. 109, w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2015-06-17
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131546