Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2015-10-16
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 16.10.2015 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) Wójt Gminy Pawłosiów


zawiadamia

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie i rozbudowie sieci oświetlenia ulicznego na działkach o nr ew. gr. 49/3, 225/2, 13, 51, 48/1, 48/2, 113/1, 119/173, 119/174, 119/1, 119/80, 119/177, 119/5 i 121/74 położonych w miejscowości Tywonia, obręb ewidencyjny Tywonia, gmina Pawłosiów.
W związku z powyższym informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się co do zebranych w sprawie dowodów, w terminie 14 dni od dnia podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów, pok. 109, w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2015-10-16
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 129850