Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba odpowiedzialna za treść: Piotr Superson
Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-07-01
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Obwieszczenie z dnia 01.07.2016 r.
Opis
OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Wójt Gminy Pawłosiów

zawiadamia,

że na wniosek Gminy Pawłosiów, Pawłosiów 88, 37-500 Jarosław z dnia 10.06.2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej oświetlenia ciągów pieszych od ronda Widna Góra do ronda Mokra wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik na działkach o nr ew. gr. 1118, 25/883, 25/881, 25/879, 25/878, 25/44, 25/865, 25/864, 25/250, 25/61, 25/37, 25/889, 23/4, 23/15, 23/24, 23/23, 23/3, 23/19, 23/2, 23/17, 23/12, 23/13, 23/1 1, 23/1, 19/73, 19/176, 19/3, 19/273, 19/265, 19/271, 19/107, 19/147, 891/2, 1121, 1035/1, 890/1, 890/2, 892/7, 892/6, 960/1, 960/2, 681/419, 681/418, 681/417, 681/416, 681/415, 681/307, 681/306, 681/333, 681/304, 681/474, 681/475, 681/484, 681/485, 681/482, 681/483, 681/510, 681/511, 681/404, 681/507, 681/506, 681/500, 681/501, 681/263, 681/76, 681/12, 681/504, 681/505,    681/508,    681/486,    681/487,    681/473,    681/472,    681/319,    681/471,    681/470,    681/496,

681/489,    681/497,    681/488,    681/498,    681/509,    681/499,    681/467,    681/466,    681/159,    681/202,

681/14, 681/476, 681/477, 681/494, 681/536, 681/260, 681/492, 681/493, 681/454, 681/455, 681/458,    681/459,    681/457,    681/456,    681/312,    681/335,    681/334,    681/203,    681/164,    681/163,

681/114,    681/113,    681/204,    681/357,    681/469,    681/468,    681/480,    681/481,    681/478,    681/479,

681/464, 681/462, 681/372, 681/21, 681/22, 857/30, 857/42, 857/37, 857/35, 857/34, 857/3, 857/15, 857/25, 857/26, 857/13, 857/38, 857/39, 943/16, 943/14, 943/12, 943/11, 956/11,956/13, 956/14, 956/16, 956/9, 956/7, 27/875, 27/874, 27/51, 27/50, 27/220, 27/30, 27/868, 27/869, 27/879, 27/878, 27/34, 27/6, 27/48, 27/37, 27/39, 27/823, 27/873, 27/872, 27/885, 27/884, 27/883, 27/882, 27/818, 27/880, 27/870, 27/871, 27/881 położonych w obrębie ewidencyjnym Pawłosiów oraz na działkach o nr ew. gr. 1/1, 1/2, 28, 29/5, 29/2, 29/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Kidałowice, gmina Pawłosiów.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o uprawnieniach wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.

Z aktami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. nr 109.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-07-01
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 131549