Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-09-28
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Zawiadomienie - Obwieszczenie z dnia 28.09.2016 r.
Opis
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 28.09.2016 r. na wniosek Zarządu Powiatu Jarosławskiego - Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław, w imieniu którego działa pełnomocnik Pan Tomasz Swynczak, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GBOS.6220.4.2016, dla przedsięwzięcia pn.: "Poprawa powiązań komunikacyjnych Powiatu Jarosławskiego poprzez przebudowę dróg powiatowych Nr 1725R Jarosław - Pawłosiów, Nr 1725R ul. Pawłosiowska pomiędzy autostradą A4 a miastem Jarosław"
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-09-28
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 141915