Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
    OBWIESZCZENIA


Osoba publikująca: Grzegorz Witko
Data publikacji: 2016-10-20
 
Grupa: OBWIESZCZENIA
Nazwa pozycji Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 20 października 2016 r.
Opis
INFORMACJA
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wójt Gminy Pawłosiów, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

zawiadamia,

że w dniu 20.10.2016 r. na wniosek Pana Krzysztofa Bujak została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak: GBOS.6220.6.2016, dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku usługowo - handlowo - magazynowego z częścią produkcyjną oraz budowa parkingu w miejscowości Widna Góra, obręb ewidencyjny Pawłosiów, gm. Pawłosiów na terenie położonym na działkach o nr ewid. gr. 670/9 i 670/10.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu, w siedzibie Urzędu Gminy Pawłosiów pok. 109 w godzinach pracy urzędu.

Szczegóły w załączniku:
Data publikacji 2016-10-20
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 142001