Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o konkursie
 

Ogłoszenie o konkursie

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 j.t.) oraz uchwały Nr IV/14/2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 7 luty 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011 rok.

Wójt Gminy Pawłosiów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Gminy pn: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Pawłosiów do Ośrodka Rehahilitacyjno — Edukacyjno - Wychowawc7.eso w Jarosławiu"

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z2010r.Nr234,poz. 1536).

 

Szczegóły w załączniku:

 
  Data publikacji   2011-02-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Grzegorz Witko
Osoba odpowiedzialna za treść:   Joanna Fornalczyk
 
  Ilość odwiedzin: 62743