Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     GMINA
 
  Grupa:   GMINA
  Nazwa pozycji   Ogłoszenie o konkursie.
 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ) oraz Uchwały Nr IV /14/ 2011 Rady Gminy Pawłosiów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Pawłosiów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów

0 działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2011 rok.

WÓJT GMINY PAWŁOSIÓW

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania :

Podtrzymywanie tradycji ludowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Szczegóły w załączniku:

 
  Data publikacji   2011-02-07Załączniki:
Osoba, która stworzyła pozycję:   Grzegorz Witko
Osoba odpowiedzialna za treść:   Zbigniew Brudek
 
  Ilość odwiedzin: 63361