Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2
     Kategoria: Ewidencja ludności
Liczba odwiedzin kategorii: 1461 
 

Od 1 marca 2015 r. zaczną obowiązywać nowe wzory dowodów osobistych. Dokument będzie można wyrobić w najbliższym, dowolnym urzędzie gminy na terenie kraju, niezależnie od meldunku. Odebrać w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.

Dotychczasowe dowody osobiste zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych( nie ma więc konieczności natychmiastowej  wymiany dokumentów).

Nowy dowód osobisty nie będzie już zawierał informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu i wzroście. Nie będzie też zeskanowanego podpisu posiadacza dowodu. Natomiast w dowodzie znajdzie się informacja o polskim obywatelstwie.

Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym musi być kolorowa, wykonana nie wcześniej niż 6 m-cy przed dniem złożenia wniosku, o wymiarach 35x45 mm, mająca dobra ostrość, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barku, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźne oczy, zwłaszcza źrenice (taka , która obowiązuje w paszportach).

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można również złożyć w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Dowód osobisty będzie ważny 10 lat, od daty wydania, z wyjątkiem dowodu osobistego wydanego dzieciom poniżej 5  roku życia, który będzie ważny przez 5 lat.

 
 

Załączniki:
  Ilość odwiedzin: 152252