Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2

  Liczba odwiedzin witryny  17455 

Dział Podstrona Liczba odwiedzin
GMINA Oświadczenia majątkowe pracowników za 2019 rok 18 
GMINA Oświadczenia majątkowe pracowników za 2018 rok 219 
GMINA Oświadczenia majątkowe pracowników za 2017 rok 839 
GMINA Oświadczenia majątkowe pracowników za 2016 rok 2144 
GMINA Oświadczenia majątkowe pracowników za 2015 rok 1569 
GMINA Oświadczenia majątkowe pracowników za 2014 rok 2711 
GMINA Oświadczenia majątkowe pracowników za 2013 rok 2472 
GMINA Przetargi / Oferty 50130 
GMINA Sołectwa 2611 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2021 70 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2020 1767 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2019 4567 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2018 3698 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2017 3962 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2016 4776 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2015 4620 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2014 3976 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2013 5270 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2012 6670 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2011 5455 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2010 4867 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2009 4590 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2008 4802 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2007 889 
PRAWO LOKALNE Uchwały 2006 2117 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2010 2659 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2011 2017 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2012 13195 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2013 2118 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2014 2309 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2015 3399 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2016 2794 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2017 2532 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2018 2290 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2019 2848 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2020 2058 
PRAWO LOKALNE Zarządzenia 2021 340 
PRAWO LOKALNE Prawo miejscowe 2497 
PRAWO LOKALNE Udostępnianie aktów normatywnych i innych aktów prawnych 1593 
PRAWO LOKALNE Dziennik Ustaw 1351 
PRAWO LOKALNE Monitor Polski 1265 
PRAWO LOKALNE Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 1241 
PRAWO LOKALNE Informacja o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 967 
PRZETARGI / OFERTY Plan zamówień publicznych na 2017 r. 1173 
PRZETARGI / OFERTY Plan zamówień publicznych na 2018 r. 1099 
PRZETARGI / OFERTY Plan zamówień publicznych na 2019 r. 1027 
PRZETARGI / OFERTY Plan zamówień publicznych na 2020 r. 782 
PRZETARGI / OFERTY Plan zamówień publicznych na 2021 r. 143 
GOSPODARKA Adresy 1652 
GOSPODARKA Turystyka 1693 
GOSPODARKA Ekologia 1909 
GOSPODARKA Podatki 788 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 stycznia 2013 r. 963 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 7 stycznia 2013 r. 953 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2013 r. 877 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie z dnia 11.02.2013 r. 904 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie z dnia 11.02.2013 r. 918 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie z dnia 11.03.2013 r. 881 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie z dnia 25.03.2013 r. 903 
OBWIESZCZENIA Obwieszczenie z dnia 11.04.2013 r. 939 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Godziny Pracy Aptek na terenie Powiatu Jarosławskiego 527 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja Wójta Gminy Pawłosiów 2130 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 886 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym 555 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 488 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2018 r. w Gminie Pawłosiów 433 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja Starosty Jarosławskiego z dnia 23 lutego 2018 r. 418 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. w Gminie Pawłosiów 492 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy Pawłosiów 419 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Ogłoszenie o taryfach za wodę i ścieki 421 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2018 r. w Gminie Pawłosiów 337 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Jarosławskiego 288 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2019 r. w Gminie Pawłosiów 343 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. w Gminie Pawłosiów 386 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Wykaz przeznaczonego do użyczenia na czas określony na 3 lata lokalu budynku Domu Kultury w Wierzbnej. 304 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Raport o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2018 311 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Ogłoszenie - Kurenda 206 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Komunikat Marszałka Województwa Podkarpackiego 231 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2019 r. w Gminie Pawłosiów 246 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2020 r. w Gminie Pawłosiów 280 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Raport o stanie Gminy Pawłosiów za rok 2019 188 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Aktualizacja wysokości podstawowej kwoty dotacji w 2020 r. w Gminie Pawłosiów 97 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów w 2021 r. w Gminie Pawłosiów 23 
AKTUALNOŚCI / INFORMACJE Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Pawłosiów na okres 3 lat.
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Regulamin naboru pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Pawłosiów oraz wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy. 2714 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 1611 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 11.01.2012 r. 4292 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 20.03.2012 r. 3649 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 02.07.2012 r. 3348 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 20.12.2012 r. 3314 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 10.01.2013 r. 4793 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 14.03.2014 r. 3426 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 18.02.2015 r. 2926 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 25.03.2015 r. 3031 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 29.06.2015 r. 2605 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 22.07.2015 r 2949 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 03.12.2015 r 2999 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 13.06.2017 r. 1844 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 13.07.2017 r. 2318 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 04.08.2017 r. 2403 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 09.10.2017 r. 2959 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 28.02.2019 r. 1848 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 30.12.2019 r. 1627 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 14.07.2020 r. 987 
NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy 11.08.2020 r. 1294 
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenia i Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu dot. przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego w gminie Pawłosiów. 660 
OCHRONA ŚRODOWISKA Publicznie dostępny wykaz danych 553 
OCHRONA ŚRODOWISKA Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawłosiów za 2019 r. 789 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 915 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 24.01.2011 r. 1028 
OCHRONA ŚRODOWISKA Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 31.03.2011 r. 1003 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.04.2012 r. 787 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.05.2012 r. 786 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2012 r. 782 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12.02.2013 r. 713 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 12.02.2013 r. 771 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3.12.2013 r. 736 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10.12.2013 r. 686 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.02.2014 r. 677 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.02.2014 r. 675 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.04.2014 r. 636 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.04.2014 r. 668 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2014 r. 592 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2014 r. 574 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.08.2014 r. 599 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5.11.2014 r. 653 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 5.11.2014 r. 525 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.11.2014 r. 522 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.02.2015 r. 712 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.06.2015 r. 515 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.08.2015 r. 593 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.09.2015 r. 536 
OCHRONA ŚRODOWISKA Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23.09.2015 r. 624 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.10.2015 r. 562 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.10.2015 r. 572 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.10.2015 r. 622 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.10.2015 r. 683 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.04.2016 r. 460 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.04.2016 r. 495 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.05.2016 r. 564 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.07.2016 r. 557 
OCHRONA ŚRODOWISKA Wytyczne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków 527 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.04.2017 r. 539 
OCHRONA ŚRODOWISKA Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pawłosiów za 2017 rok 329 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 09.07.2018 r. 322 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26.07.2018 r. 295 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 06.09.2018 r. 304 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 19.11.2018 r. 293 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.12.2018 r. 294 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.12.2018 r. 301 
OCHRONA ŚRODOWISKA Rozporządzenie Nr 1/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii 266 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 02.09.2019 r. 209 
OCHRONA ŚRODOWISKA Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłosiów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" 236 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 20.11.2019 r. 188 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 03.02.2020 r. 246 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 30.06.2020 r. 130 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15.07.2020 r. 141 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 24.07.2020 r. 131 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.08.2020 r. 119 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28.08.2020 r. 123 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16.06.2020 r. 113 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28.09.2020 r. 97 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28.09.2020 r. 95 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 07.10.2020 r. 92 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.10.2020 r. 75 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 13.10.2020 r. 79 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 05.11.2020 r. 77 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 04.12.2020 r. 52 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.12.2020 r. 45 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21.12.2020 r. 47 
OCHRONA ŚRODOWISKA Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 28.01.2021 r. 15 
OCHRONA ŚRODOWISKA Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pawłosiów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 10 
MOJA SPRAWA Podatki 4460 
MOJA SPRAWA Sprawy budowlane 1734 
MOJA SPRAWA Działalność gospodarcza 1501 
MOJA SPRAWA Ochrona środowiska 1489 
MOJA SPRAWA Ewidencja ludności 1782 
MOJA SPRAWA Sprawy komunalne 1571 
WŁADZE i BUDŻET Wójt 6779 
WŁADZE i BUDŻET Sekretarz 5422 
WŁADZE i BUDŻET Urząd Gminy
WŁADZE i BUDŻET Rada Gminy 5188 
WŁADZE i BUDŻET Budżet 4308 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. - przed upływem kadencji 575 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. - początek kadencji 964 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r. 1193 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r. 1154 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 r. 1391 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2017 r. 668 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r. - przed upływem kadencji 1041 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 r. - początek kadencji 766 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2019 r. 257 
WŁADZE i BUDŻET Oświadczenia majątkowe radnych za 2020 r. 167 
WŁADZE i BUDŻET Formularz oświadczenia majątkowego 1277 
WŁADZE i BUDŻET Kontrola Zarządcza 381 
WYBORY Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Pawłosiów 1300 
WYBORY Wybory Uzupełniające na Sołtysa sołectwa Kidałowice 720 
WYBORY Wybory uzupełniające na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej w sołectwie Ożańsk 685 
WYBORY Wybory Samorządowe 2018 5593 
WYBORY Wybory na Sołtysa i Członków Rady Sołeckiej na terenie gminy Pawłosiów - 2019 r. 852 
WYBORY Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 635 
WYBORY Wybory do Podkarpackich Izb Rolniczych 2019 460 
WYBORY Wybory ławników kadencja 2020 - 2023 340 
WYBORY Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 2019 721 
WYBORY Wybory Prezydenckie 2020 814 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie 2149 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Centrum Usług Wspólnych w Pawłosiowie 1533 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłosiowie 1107 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Gminny Ośrodek Kultury w Pawłosiowie 939 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Cieszacinie Wielkim 1001 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zespół Szkół w Pawłosiowie 1441 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Szkoła Podstawowa w Wierzbnej 1012 
PETYCJE 2017 627 
PETYCJE 2018 466 
PETYCJE 2019 450 
PETYCJE 2020 307 
PETYCJE 2021
KULTURA Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Pawłosiów 698 
KULTURA Program działania Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie 85 
  Ilość odwiedzin: 17455