Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Gminy w Pawłosiowie:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;


2. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.00 ? 15.00 do Sekretariatu Urzędu Gminy na następujących nośnikach danych:

a. pamięć masowa USB 1.1, 2.0  lub 3.0

b. płyta CD-RW, DVD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru!

Skuteczne złożenie drogą elektroniczną wniosku do Urzędu ? zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wymaga posiadania bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.gov.pl.

Adres skrzynki: /UG_PAWLOSIOW/skrytka

 


 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Gminy:

1. Podanie powinno spełniać wymagania określone w przepisach prawnych, a mianowicie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym oraz powinno zawierać dane w ustalonym formacie, zawarte we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF

XLS

TXT

GIF, TIF, BMP, JPG

PDF

RAR, ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 


 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216).
  Ilość odwiedzin: 17481