Baner głowny strony UG Pawłosiów Strona ministerstwa
Normalna wielkość czcionki
Średnia czcionka
Duża czcionka
Kontrast 2


INFORMACJA

w przedmiocie postępowań administracyjnych prowadzonych
w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej
w 2014 r.

 

Sprawy załatwione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłosiowie

w okresie od 2014-01-01 do 2014-12-31

 

L.p.

Zakres przedmiotowy objęty postępowaniem administracyjnym

Sprawy,

które wpłynęły

Sprawy załatwione

1.

Zasiłek stały

6

6

2.

Zasiłek okresowy

53

53

3.

Zasiłek celowy

139

139

4.

Dożywianie dzieci w szkole

101

101

 5.

Zasiłki celowe na żywność
w ramach programu

132

132

6.

Usługi opiekuńcze

6

6

7.

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

8

8

 8.

Opiniowanie w sprawach przyznania pomocy kombatantom

5

5

 9.

Skierowania do Centrum Integracji Społecznej

2

2

10.

Zasiłek rodzinny wraz
z dodatkami do zasiłku rodzinnego

613

605

11.

Świadczenie pielęgnacyjne

13

13

12.

Pomoc finansowa dla osób uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego

47

47

13.

Zasiłek pielęgnacyjny

100

100

14.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

11

11

15.

Zasiłek dla opiekuna

25

25

16.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

70

69

17.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

40

40

18.

Wydanie zaświadczenia

292

292

Razem

1663

1654

 
  Ilość odwiedzin: 154374